Digitale examinering MBO

Digitale examinering MBO

De ervaring leert dat examinering in de beroepspraktijk niet altijd mogelijk is. Daarom werken ESS examenservices en Virtual Skillslab samen bij de ontwikkeling van digitale examens Kassa voor de kwalificaties Verkoper, Verkoopspecialist en Eerste verkoper.

Herziene kwalificatiedossiers
Veranderingen in de kwalificatiedossiers hebben geleid tot veranderingen in de proeven van bekwaamheid. Onderwijsinstellingen die het digitaal examen Kassa van Virtual Skillslab gebruiken, hebben samen met ESS examenservices gekeken hoe dit examen aansluit bij de gewijzigde proeven. De aanbevelingen die hieruit voortkwamen kon Virtual Skillslab direct meenemen in de ontwikkeling van de geheel vernieuwde Kassatrainer en het bijbehorende examen Kassa.

Vernieuwde Kassatrainer
De vernieuwde Kassatrainer is naar verwachting vanaf mei beschikbaar. Heeft u een Virtual Skillslab-account voor de bundel ‘handel’? Dan krijgt u automatisch toegang tot deze Kassatrainer en het bijbehorende examen Kassa. Met dit examen kunt u de volgende werkprocessen examineren:

  • Verkoper: werkprocessen 5, 6 en 7
  • Verkoopspecialist: werkprocessen 3 en 4
  • Eerste verkoper: werkprocessen 3 en 4

Heeft de examenkandidaat het digitale examen Kassa succesvol afgerond? Dan exporteert u een examenformulier. Dit formulier sluit aan bij de proeven van bekwaamheid bij de genoemde herziene kwalificaties.

Huidige Kassatrainer
Gebruikt u dit schooljaar nog de huidige Kassatrainer? Dan kunt u niet het bijbehorende examen Kassa gebruiken. U kunt wel het examen Kassa van de vernieuwde Kassatrainer gebruiken. Let u er dan op dat deze vernieuwde Kassatrainer meer situaties omvat dan de huidige Kassatrainer. Om uw studenten goed voor te bereiden op het examen Kassa, moeten zij nog een aantal onderdelen van de vernieuwde Kassatrainer volgen.

Meer informatie leest u op deze pagina.

Heeft u vragen over de proeven van bekwaamheid? Neem dan contact op met ESS examenservices:

  • Kwalificatie Verkoper: Roosanne van Veelen (r.vanveelen@essmbo.nl)
  • Kwalificatie Verkoopspecialist/Eerste verkoper: Sylvia Verrips (s.verrips@essmbo.nl)

Heeft u vragen over het digitale examen Kassa van Virtual Skillslab? Neem dan contact op met Edward Bosma (info@virtualSkillslab.nl).Top