Privacy

Privacy

Virtual Skillslab vindt het respecteren van jouw privacy van groot belang. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook heel zorgvuldig behandeld en goed beveiligd.

Persoonsgegevens in onze producten

Voor het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens verwerkt. Virtual Skillslab heeft zich aangesloten bij het “Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy” . In dit convenant is tussen de aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het onderwijs worden verwerkt. In de praktijk heeft het convenant vorm gekregen in een verwerkersovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen: De privacybijsluiter en de beveiligingsbijlage. De verwerkersovereenkomst is algemeen en mag volgens het convenant niet gewijzigd worden. De bijlagen zijn specifiek voor Virtual Skillslab. Via de links hiernaast kunt u de verwerkersovereenkomst downloaden.

Wij bewaren alleen noodzakelijke persoonsgegevens, en gebruiken die alleen om de leerling toegang te geven tot de software en de docent inzicht te geven in de voortgang en resultaten van de eigen leerlingen. Dit hebben we in zo begrijpelijk mogelijke taal opgeschreven in de Privacyverklaring die via de link hiernaast te downloaden is.

Deze website

Cookies
Virtual Skillslab maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u deze website gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De meeste cookies van Virtual Skillslab verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Ook kunnen wij met behulp van cookies eventueel advertenties (o.a. Google AdSense) of diensten (zoals Google Maps) van derden laten zien. Zij kunnen cookies op uw PC plaatsen of webbakens gebruiken om informatie in te winnen. Virtual Skillslab heeft geen toegang tot of controle over de cookies of webbakens die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies hoe hun opt-outsysteem werkt. Het Virtual Skillslab privacy beleid is hierop niet van toepassing.U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze en/of andere websites geen cookies ontvangt. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser.

LET OP: de meeste websites werken niet meer optimaal als u cookies uitschakelt. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u vinden op de volgende websites:

 

Microsoft Internet Explorer 7 & 8
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 10
Mozilla Firefox
Safari
Google Chrome
Opera

 

Serverlogbestanden
Net als de meeste websites slaan onze servers automatisch uw paginaverzoeken op in een bestand. Dergelijke serverlogbestanden omvatten doorgaans anonieme informatie zoals uw IP-adres, browsertype, ingestelde browsertaal, de datum en de tijd van uw bezoek. Er zijn een aantal redenen waarom we deze gegevens tijdelijk bewaren. De belangrijkste reden is dat we onze website willen verbeteren en veilig houden.

 

Contact
Heeft u suggesties, klachten of vragen over onze Privacy Statement? Stuur dan een e-mail naar info@VirtualSkillslab.nl

AVG Documenten

Digitaal ondertekenen via Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet:

https://www.kennisnet.nl/dienst-verwerkersovereenkomsten

Geen toegang tot de Dienst Verwerkersovereenkomsten? Download hier de documenten, onderteken ze en stuur ze naar info@virtualskillslab.nl

Wil je de bij ons opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen? Gebruik dit formulier:

Verzoek verwijderen persoonsgegevens

Top