De nieuwe Warehouse Game

De nieuwe Warehouse Game

De nieuwe Virtual Skillslab Warehouse Game komt eraan! Hieronder leest u wat u mag verwachten.

Intensere beleving

Het was u misschien al opgevallen dat we de Warehousetrainer hebben omgedoopt tot Warehouse Game. Dit past veel beter, let maar op. Wat direct in het oog springt is de volledig nieuwe 3D omgeving. Deze is veel mooier en realistischer dan de oude Warehousetrainer. Daarnaast zijn spelers veel vrijer in hun rondlopen, rijden en handelen. Tenslotte hebben ze meer keuzevrijheid bij het uitvoeren van hun taken.

Meer competenties

De inhoud van de Warehouse Game is uitgebreid met een aantal nieuwe competenties. Deze nieuwe competenties worden in moderne distributiecentra van alle medewerkers gevraagd.

 • Controle van interne transportmiddelen:
  • werken ze correct?
  • zijn er storingen?
  • hoe zit het met de accu?
 • Toepassen van verkeersregels
  • rechts houden,
  • éénrichtingsverkeer,
  • voetgangerszones,
  • alleen achteruit rijden waar dit kan.
 • Controleren op de houdbaarheidsdatum bij goederenontvangst.
 • Alert zijn op risicovolle situaties zoals
  • gelekte vloeistoffen,
  • scheef geplaatste pallets.

Naast deze nieuwe competenties, vindt u ook de inhoud terug zoals u die in de oude Warehousetrainer gewend was.

Intelligentere Virtuele coach

De speler ontvangt instructies just-in-time, tijdens het uitvoeren van de oefening. Deze instructies vervangen de demonstratievideo’s voorafgaand aan de levels. Als spelers even niet weten wat de volgende handeling is, krijgen ze visuele hints. De virtuele coach benoemt na een speelronde wat er goed ging en wat beter kan. Dit zien spelers in de vorm van tips en tops.

Verbeterde ‘game’ opbouw

Spelers starten met een apart tutorial level. Nog even geen gedoe met inhoudelijke opdrachten, maar focus op het lopen, rijden en het uitvoeren van acties. Dit is een leuke manier om voorbereid te worden op het ‘echte’ werk.

Dat echte werk is ingedeeld in verschillende inhoudelijke modules. Iedere module heeft meerdere levels. Elk volgend level is weer wat uitdagender dan het vorige. Zo bouwen spelers hun vaardigheden geleidelijk op. Aan het eind van ieder module is er een Test Your Skills level. Dat is gametaal voor een diagnostische toets. Het Test Your Skills level bevat alle tot dan toe geleerde uitdagingen. Zo wordt duidelijk of de speler alle vaardigheden bezit om verder te gaan.

Moderne techniek

De Warehouse Game is volledig opnieuw gebouwd. We hebben hiervoor state-of-the-art technologie gebruikt. Voor u betekent dit dat de Warehouse Game veel gebruiksvriendelijker is wanneer u deze in gebruik neemt. De installatie op computers verloopt zoals u gewend bent van andere programma’s. Bovendien brengen we met deze technologie de Warehouse Game naar tablets en smartphones. Let op: we leggen momenteel nog de laatste hand aan de mobiele versies. Deze komen zo snel mogelijk beschikbaar.

Betere rapportage

Via de beheeromgeving was u al gewend om uw leerlingen te kunnen volgen. Met de nieuwe Warehouse Game krijgt u meer inzicht in de voortgang en de resultaten. Voor ieder onderdeel van elke module kunt u de voortgang en scores bekijken.Top