Soft skills oefenen in Virtual Reality

Soft skills oefenen in Virtual Reality

The Simulation Crew (de makers van Virtual Skillslab) bouwt al jaren trainingssimulaties voor uiteenlopende doelgroepen. Onze focus ligt op het aanleren van vaardigheden, waarvoor oefening van belang is. Het gaat erom dat spelers van onze games ervaren wat de gevolgen zijn van hun acties. Zo leren ze door te doen. Bij het ontwikkelen van onze trainingssimulaties zijn we steeds op zoek naar de optimale combinatie tussen de mogelijkheden die de technologie ons biedt en de relevantie voor educatieve doeleinden. Het is daarom vanzelfsprekend dat we in 2019 definitief de stap hebben gezet naar een technologie die de manier van trainen revolutionair kan veranderen.

Virtual Reality

In Virtual Reality (VR) is de immersie voor de speler compleet. Je bent echt in een andere wereld. Vrijwel iedereen die een VR-bril opzet is overdonderd door het effect dat de virtuele wereld op ze heeft. Dit gebeurt al wanneer bijvoorbeeld een sprookjeswereld met mooie kleuren in beeld is, of een wezentje dat jouw bewegingen imiteert. Maar helemaal spannend wordt het als er een realistische, menselijke avatar tegenover je staat of zit, die zich anders gedraagt als gevolg van jouw handelen. En dit is precies waar wij bij The Simulation Crew in het The Virtual Persona Project naar op zoek zijn.

Soft skills en communicatieve vaardigheden in VR

Virtual Reality wordt al veel toegepast om allerhande (procedurele) handelingen aan te leren. Bij The Simulation Crew hebben we ons toegelegd op VR-apps die gaan over soft skills en communicatieve vaardigheden. Onze toepassingen bieden een objectief, schaalbaar, veilig en relatief voordelig alternatief voor rollenspellen met trainingsacteurs of met deelnemers onderling.

Natuurlijke spraak en Artificial Intelligence

In alle gevallen gaat de speler in gesprek met een virtueel mens, een Intelligent Virtual Agent (IVA). De speler kan praten met de IVA alsof hij of zij met een echt mens praat. Via spraakherkenning bepalen we wat de speler heeft gezegd. De reacties van de IVA, en zijn of haar non-verbale gedrag, worden volledig gestuurd door een Artificial Intelligence (AI) systeem. Het AI-systeem bestaat uit gedragsregels en een emotionele staat. De input van de speler wordt getoetst aan de emotionele staat en de huidige context van het gesprek. Op basis van de geldende gedragsregels geeft de IVA een natuurlijke reactie.

Deze technologie is de basis voor verschillende toepassingen waar we momenteel aan werken bij The Simulation Crew. We bespreken hieronder drie klantcases.

In The Virtual Client voert de speler een intakegesprek in een gezondheidscentrum. De game is bedoeld voor eerstejaarsstudenten van opleidingen in het interessegebied Gedrag en Maatschappij aan de HAN. De cliënt komt voor het eerst in het gezondheidscentrum, en het is aan de speler om hem te leren kennen en wat basisinformatie te achterhalen. Het achterliggende doel is om te leren goed contact te maken. Hiervoor zijn niet alleen verbale vaardigheden van belang, maar ook non-verbale vaardigheden, zoals oogcontact en knikken. De doelgroep heeft deze skills nodig om toekomstige behandelrelaties goed te laten verlopen.

De communicatie tussen patiënten en zorgverleners in ziekenhuizen laat regelmatig te wensen over. Zo is er bijvoorbeeld vaak sprake van slechte afstemming (het psychologische concept ‘rapport’) tussen een zakelijke dokter of verpleegkundige en een angstige patiënt. Door gebruik te maken van een aantal verbale en non-verbale psychologische technieken, is het relatief eenvoudig om het rapport met een patiënt te verbeteren. Dit heeft een positief effect op de ervaring van de patiënt.

Voor het Radboudumc en het Deventer Ziekenhuis ontwikkelen we een applicatie die bedoeld is om spelers bewust te maken van het positieve effect van een goede afstemming. Bovendien kunnen ze direct oefenen om af te stemmen op de patiënt. Opnieuw spreekt de speler via spraakherkenning met de patiënt. Spelers worden in deze toepassing onder andere beoordeeld op hun woordkeuze. Maar de speler zal het non-verbale gedrag van de patiënt ook moeten spiegelen en matchen. Zo bouwt de speler maximaal rapport.

Reizigers met een beperking worden door medewerkers Tickets & Service (T&S) van de NS geholpen bij het in- en uitstappen van de trein. Dit gebeurt door een ‘brug’ te plaatsen bij de ingang van een trein. Van de NS-medewerkers mag worden verwacht dat zij correct communiceren met de persoon die ze helpen bij het in- of uitstappen.

Dit is relatief eenvoudig in een één op één situatie zonder tijdsdruk. Maar de praktijk van een stationsomgeving is meestal anders. Andere passagiers zorgen voor drukte rondom de ingang van de trein, of spreken de medewerkers T&S aan met vragen. De tijd tussen aankomst en vertrek van de trein is vaak kort. En omroepen door het station bemoeilijken de communicatie. Kortom, medewerkers T&S werken in een stressvolle omgeving.

Onze applicatie zal medewerkers T&S van NS trainen om ook bij toenemende stress effectief en correct te blijven communiceren.Top