Virtual Skillslab Partners

Privacybeleid Virtual Skillslab en AVG

Het zal niemand ontgaan zijn: vanaf 25 mei geldt de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Ook Virtual Skillslab heeft zich hierop voorbereid. Wij hebben ons aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Hieronder leest u in het kort wat er verandert voor u als klant van Virtual Skillslab:

  • Omdat wij gegevens van uw leerlingen en docenten verwerken is een verwerkersovereenkomst nodig tussen de school en Virtual Skillslab. Virtual Skillslab gebruikt de model verwerkersovereenkomst 3.0 zoals die is opgesteld door het convenant. De bijlagen (Privacybijsluiter en Beveiligingsbijlage) zijn aangepast op onze situatie.
  • Deze overeenkomst geldt voor alle klanten van Virtual Skillslab. Let op: het bevoegd gezag van de instelling is als enige bevoegd om deze verwerkersovereenkomst te ondertekenen.
  • Alle nieuwe klanten ontvangen bij het aanmaken van een schoolaccount een verwerkersovereenkomst die voldoet aan AVG.
  • In lijn met de nieuwe verwerkersovereenkomst zijn ook onze Gebruiksvoorwaarden en Pricacyverklaring aangepast. Omdat wij het belangrijk vinden dat ook leerlingen deze kunnen begrijpen zijn deze documenten geschreven in informele stijl.

Alle documenten zijn te downloaden vanaf onze privacy pagina.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op via info@virtualskillslab.nl.

 Top