Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs

Onlangs beschreven we hier al waarom wij sterk geloven in “Leren door te doen”. In dit artikel willen de raakvlakken onderzoeken tussen de games van Virtual Skillslab en adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is sterk geworteld in de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. Deze theorie stelt dat mensen optimaal gemotiveerd raken als wordt voldaan aan drie basale psychologische behoeftes. Drie hiervan afgeleide voorwaarden zijn voor adaptief onderwijs van belang.

1) Relatie
De relatie tussen docent en leerling moet veilig zijn. De docent moet de leerling op de juiste manier benaderen.

2) Competentie
Leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze het kunnen. Dit bereik je door oefening. Ook positieve feedback is belangrijk.

3) Autonomie
De leerling moet de ruimte en vrijheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Het gaat om groeien door zelf te doen.

Adaptief onderwijs in de virtuele wereld

Virtual Skillslab ontwikkelt games die sterk goed aansluiten bij deze voorwaarden. Ten eerste is de virtuele wereld waarin spelers zich begeven is een veilige omgeving. Het is mogelijk om dingen uit te proberen, om fouten te maken, zonder consequenties. Ten tweede is er veel aandacht voor herhaling. Bovendien krijgt de speler positieve en informatieve feedback van een virtuele coach. Ten derde zijn wij overtuigd van de kracht van de autonomie die de speler ervaart in een game. Van het ontwikkelen van vaardigheden door zelf keuzes te maken.

Wetenschappelijk onderzoek

De match tussen de zelfdeterminatietheorie, adaptief onderwijs, en Virtual Skillslab games is recent onderstreept door onderzoek dat is uitgevoerd aan de Radboud Universiteit. In het kader van dit onderzoek hebben een aantal MBO scholieren hun ervaringen met de Kassatrainer gedeeld in focusgroepen.

De scholieren waren positief over de Kassatrainer. Sterker nog, sommigen gaven zelfs aan dat ze in een paar uur in de Kassatrainer meer hadden geleerd dan tijdens een aantal maanden in het klaslokaal. De leerervaring was maximaal op de momenten dat de Kassatrainer het best voldeed aan bovengenoemde voorwaarden.

Op basis van dit onderzoek, en onze eigen jarenlange ervaring met de Kassatrainer en de Warehousetrainer, zoeken we in de nieuwe Hospitality Game naar manieren om de leerervaring nóg sterker te maken. Een nieuw, intelligent feedbacksysteem en meer keuzevrijheid tijdens het spelen zijn hier twee voorbeelden van. Op deze manier slaat Virtual Skillslab een brug tussen theorie en praktijk. Voor leerlingen wordt zo de stap naar een stage of eerste baan eenvoudiger.Top